آشنایی با ولوباکس گازهای طبی

ولو باکس گازهای طبی

ولو باکس گازهای طبی وسیله برای اندازه گیری و مانیتور کردن گازهای طبی در بیمارستان ها میباشد، به این صورت که در ورودی گازهای طبی به هر بخش بیمارستان یک یا چند عدد ولو باکس قرار میگیرد و وضعیت گازها را در بخش مشخص و مانیتور میکند. ولو باکس ولو باکس گازهای طبی وسیله ای […]

آشنایی با فلومتراکسیژن

فلومتر اکسیژن شنگرف طب: فلومتر اکسیژن یا به اختصار فلومتر وظیفه تنظیم جریان گاز اکسیژن و مرطوب ساختن آن برای بیمار را دارد. اگر فلومتر با فشار شکن و گیج همراه باشد به این مجموعه مانومتر گفته میشود و اگر بدون گیج و فشار شکن باشد به آن فلومتر اطلاق میشود. زمانی از فلومتر به صورت تکی […]

آشنایی با دستگاه ساکشن دیواری

دستگاه ساکشن دیواری یا ساکشن سانترال در حقیقت یک ساکشن بدون موتور است که وظیفه تنظیم وکیوم مرکزی را دارد. نحوه کار این وسیله به این صورت است که توسط آداپتور وکیوم بر روی آتلت وکیوم نصب میشود ساکشن دیواری دستگاه ساکشن دیواری وظیفه تنظیم فشار وکیوم مرکزی را بر عهده دارد. نحوه کار این […]

آشنایی با منیفولد گازهای طبی (اکسیژن)

منیفولد گازهای طبی یا به اختصار منیفولد، در بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت مدیریت گازهای طبی استفاده میشود تا در صورت اختلال در منبع اصلی گاز، منبع رزو یا جایگزین را وارد خط اصلی کند. ساختار منیفولد (MANIFOLD) درسیستم مرکزی اکسیژن و بیهوشی شبیه یکدیگر است و شامل رگولاتورها و کنترل کننده ها، شیرهای […]