خط مشی کیفیت

بهبود مستمر اجرای فعالیت ها و فرآیند های سازمانی با توجه به اصل مشتری مداری

ترجیح اجرای اقدامات پیشگیرانه بر اقدامات اصلاحی

بهینه سازی منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی و با ارزش شرکت

افزایش درصد جذب سهام بازار

گسترش تفکر توسعه بازار در زمینه فروش خدمات بازرگانی و تجهیزات تولیدی مهندسی پزشکی در راستای رضایت هرچه بیشتر مشتری

ارائه محصولات تولیدی با بهره برداری از آخرین تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا

 

خط مشی کیفیت